Δημητρίου Ιωάννης
Πρώην Μέλος ΔΕΠ
Δημητρίου Ιωάννης
Τομέας: Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας

email idimit@math.upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610996774
home Γραφείο 232, 2ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
access_time Τρίτη 16:00 - 18:00, Τετάρτη 12:00 - 13:00
Γνωστικό Αντικείμενο
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Σπουδές
description Διδακτορικό : 2009, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
description ΜΔΕ : 2005, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
description Πτυχίο/Δίπλωμα : 2003, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
chevron_right Συστήματα Αναμονής
chevron_right Στοχαστικές Διαδικασίες
chevron_right Εφαρμοσμένες Πιθανότητες
chevron_right Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα
chevron_right Αποτίμηση Απόδοσης
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
keyboard_arrow_up