Μακρή Ευφροσύνη
Καθηγητής
Μακρή Ευφροσύνη
Τομέας: Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας

email makri@math.upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610996738
home Γραφείο 233, 2ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
access_time Τετάρτη 11:00-13:00, Πέμπτη 14:00-1500
Γνωστικό Αντικείμενο
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σπουδές
description Διδακτορικό : 1989, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
description Πτυχίο/Δίπλωμα : 1980, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
chevron_right Εφαρμοσμένη Πιθανότητα
chevron_right Θεωρία Κατανομών
chevron_right Αξιοπιστία Συστημάτων
chevron_right Προσομοίωση Προτύπων Συστημάτων
chevron_right Συνδυαστική Ανάλυση
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
keyboard_arrow_up