Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN
Περιγραφή

(i) Εισαγωγή στους υπολογιστές: εισαγωγικές έννοιες αρχιτεκτονικής υπολογιστών, εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα Unix και Microsoft Windows. (ii) Βασικές αρχές διαδικασιοστρεφούς προγραμματισμού: σχεδίαση, υλοποίηση και διόρθωση προγραμμάτων, τύποι δεδομένων, έλεγχος ροής προγράμματος. (iii) Η γλώσσα προγραμματισμού Fortran 90: δηλώσεις, εντολή καταχώρησης, εντολές ελέγχου και επανάληψης, εντολές εισόδου/εξόδου, στατικοί και δυναμικοί πίνακες, υπορουτίνες και συναρτήσεις και ο ρόλος τους στη δομή ενός προγράμματος.
Εργαστηριακές ασκήσεις: Εξοικείωση με τα λειτουργικά συστήματα Unix και Microsoft Windows, το Microsoft Office και το Διαδίκτυο. Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με Fortran 90.

Προκειμένου να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα στοιχεία παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, που εμπεριέχονται στο μάθημα, δίνεται έμφαση στην ιστορική του εξέλιξη, την ανάπτυξη του γνωστικού του αντικειμένου αλλά και στις εφαρμογές του στην τεχνολογία ή/και άλλες επιστήμες.

Τομέας: Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής
Διδάσκοντες:


Πρόγραμμα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο: Α
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 7
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 3/2/0
Κωδικός: IC102
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού
Κατεύθυνση ΓΝΜ: Υποχρεωτικό κορμού
Κατεύθυνση ΘΡΜ: Υποχρεωτικό κορμού
Κατεύθυνση ΕΦΜ: Υποχρεωτικό κορμού
Κατεύθυνση ΠΛΗ: Υποχρεωτικό κορμού
Κατεύθυνση ΣΠΕ: Υποχρεωτικό κορμού
Φοιτητές Erasmus: Ναι
keyboard_arrow_up