Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με C++
Περιγραφή

Διαλέξεις
Εισαγωγή στη γλώσσα C++. Φάσεις μετάφρασης προγραμμάτων στην C++, οδηγίες προεπεξεργασίας, βασικοί τύποι και αντικείμενα, μετατροπή τύπων, σταθερές και μεταβλητές, τελεστές και εκφράσεις, δηλώσεις και εντολές, είσοδος και έξοδος δεδομένων, συναρτήσεις, δείκτες και  αναφορές, πίνακες, δομές και ενώσεις.
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός στην C++. Αφαίρεση, κλάσεις και μέλη κλάσεων, δημιουργία, καταστροφή και χρήση αντικειμένων κλάσεων, προσβασιμότητα μελών κλάσεων, κληρονομικότητα, υπερφόρτωση συναρτήσεων και τελεστών, εικονικές συναρτήσεις μέλους και κλάσεις, αφαιρετικές κλάσεις, πρότυπα συναρτήσεων και κλάσεων.

Εργαστηριακές ασκήσεις
Εξοικείωση με τα προαναφερθέντα αντικείμενα. Εφαρμογή της C++ (λειτουργικό σύστημα Unix) στην επίλυση προβλημάτων.

Τομέας: Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής
Διδάσκοντες:

Συγγράμματα:

Πρόγραμμα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο: Δ
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 2/0/2
Κωδικός: IC232
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση ΓΝΜ: Βασικό
Κατεύθυνση ΘΡΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΕΦΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΠΛΗ: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Κατεύθυνση ΣΠΕ: Ελεύθερης Επιλογής
Φοιτητές Erasmus: Ναι
keyboard_arrow_up