Τζερμιάς Παύλος
Καθηγητής
Τζερμιάς Παύλος
Τομέας: Θεωρητικών Μαθηματικών

email tzermias@math.upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610997834
home Γραφείο 321, 3ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
access_time Ώρες που καθορίζονται κατόπιν email του/της φοιτητή/φοιτήτριας
Γνωστικό Αντικείμενο
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Σπουδές
description Διδακτορικό : 1995, Department of Mathematics, University of California, Berkeley, USA
description ΜΔΕ : 1991, Department of Mathematics, University of Chicago, USA
description Πτυχίο/Δίπλωμα : 1990, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
chevron_right Αριθμητική Αλγεβρική Γεωμετρία
chevron_right Αλγεβρική και Αναλυτική Θεωρία Αριθμών
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
keyboard_arrow_up