Επιχειρησιακή Έρευνα
Περιγραφή

Το Πρόβλημα της "Μεταφοράς". Ορισμός, Ισορροπημένα και Μη Ισορροπημένα Προβλήματα, Μοντέλο Γραμμικού Προγραμματισμού, Σχετικά Προβλήματα. Ύπαρξη Λύσης, Εύρεση Αρχικής Βασικής Εφικτής Λύσης, Μέθοδος Ανακατανομής των Εκχωρήσεων (MODI), Πολλαπλές Βέλτιστες Λύσεις, Εκφυλισμένες Λύσεις. Ανάλυση Ευαισθησίας, Δυϊκότητα.
Το Πρόβλημα της "Εκχώρησης". Ορισμός. Γνωστές Εφαρμογές που μπορούν να επιλυθούν ως Προβλήματα Εκχώρησης. Μαθηματικά Μοντέλα για το Πρόβλημα της Εκχώρησης. Ο Ουγγρικός Αλγόριθμος.
Δικτυωτή Ανάλυση. Μοντέλα για το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής, του ζευγνύοντος δέντρου και της μέγιστης ροής. Χρονικός Προγραμματισμός Έργων (η μέθοδος PERT/CPM, η διακύμανση της διάρκειας ολοκλήρωσης ενός έργου, βελτιστοποίηση κόστους του έργου, έλεγχος δραστηριοτήτων έργου).
Θεωρία Αποφάσεων. Αποφάσεις σε Συνθήκες Κινδύνου, Δέντρα Απόφασης. Αποφάσεις σε Συνθήκες Αβεβαιότητας.
Θεωρία Παιγνίων. Παίγνια τέλειας πληροφόρησης (ισορροπία Nash, μικτές στρατηγικές). Επίλυση Παιγνίου μέσω του μοντέλου του Προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού.
Αρχές Δυναμικού Προγραμματισμού. Βασικές έννοιες, προσδιοριστικά και στοχαστικά μοντέλα διαδρομής και αντικατάστασης – συντήρησης εργαλείων. Το πρόβλημα του βέλτιστου φορτίου. Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή. Προβλήματα παραγωγής και αποθήκευσης.

 

Τομέας: Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας
Διδάσκοντες:

Πρόγραμμα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο: Ζ
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 2/2/0
Κωδικός: ST435
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση ΓΝΜ: Βασικό
Κατεύθυνση ΘΡΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΕΦΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΠΛΗ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΣΠΕ: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Φοιτητές Erasmus: Ναι
keyboard_arrow_up