Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ο κλάδος των Μαθηματικών με αντικείμενο τη μελέτη και την ποσοτικοποίηση της έννοιας της αβεβαιότητας. Ερευνά τους νόμους που διέπουν φαινόμενα αβέβαιης συμπεριφοράς και αναπτύσσει στοχαστικά μοντέλα για την περιγραφή των φαινομένων αυτών.

Στατιστική είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυσή τους και την ερμηνεία τους. Με θεμέλιο τη Θεωρία Πιθανοτήτων, η Στατιστική αναπτύσσει μαθηματικά αυστηρή θεωρία και μεθοδολογία με εφαρμογές σε πάρα πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν:

  • Ασφαλιστική Επιστήμη και Χρηματοοικονομικά (πιθανοτική διαχείριση κινδύνου: ατύχημα, δανειοδότηση, επένδυση, κ.λπ.).
  • Βιολογία, Ιατρική και Επιδημιολογία (εργαστηριακές και κλινικές μελέτες ασθενειών και θεραπευτικών αγωγών, στοχαστικά μοντέλα διάδοσης επιδημιών).
  • Βιομηχανική παραγωγή και ποιοτικός έλεγχος (βελτίωση αξιοπιστίας πολύπλοκων μηχανικών συστημάτων, αεροπλάνων, οπλικών συστημάτων κ.λπ., δειγματοληπτικός έλεγχος καταλληλότητας προϊόντων).
  • Μετεωρολογία (μελέτη και πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων).
  • Πληροφορική (τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι, θεωρία πολυπλοκότητας).

Η Επιχειρησιακή Έρευνα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συστημικής προσέγγισης για την επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συστήματα όπως δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις, κ.λπ. Με την κατασκευή μαθηματικών μοντέλων, η Επιχειρησιακή Έρευνα δημιουργεί μια ορθολογιστική φιλοσοφία αντιμετώπισής τους η οποία ενσωματώνει όλους εκείνους τους παράγοντες που θεωρούνται ότι οδηγούν στη λήψη της "βέλτιστης" απόφασης.

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Πετρόπουλος

 

Εργαστήρια

  • Εργα­στήριο Στατιστικής και Επιχειρησιακής ΈρευναςΠροσωπικό

Όνομα Βαθμίδα Email Τηλ. Γραφείο
Ιωάννης Δημητρίου Επίκουρος Καθηγητής  idimit@math.upatras.gr 2610996774 232
Ευφροσύνη Μακρή  Καθηγήτρια  makri@math.upatras.gr  2610996738  233 
Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής  costas@math.upatras.gr  2610996745  214 
Βιολέττα Πιπερίγκου  Επίκουρος Καθηγήτρια  vpiperig@math.upatras.gr 2610997285  213 
Νικόλαος Τσάντας Καθηγητής  tsantas@math.upatras.gr  2610997492  216 

 

Προσφερόμενα Μαθήματα

Κωδικός     Μάθημα Πρόγραμμα Εξάμηνο Κατηγορία ECTS
ST201     Θεωρία Πιθανοτήτων Ι Προπτυχιακό Γ Κορμού 8
ST231      Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ  Προπτυχιακό  Δ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
ST302      Στατιστική Συμπερασματολογία Ι Προπτυχιακό Ε Κορμού  8
ST332      Μαθηματικός Προγραμματισμός  Προπτυχιακό  ΣΤ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
ST333      Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ Προπτυχιακό ΣΤ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
ST361      Μέθοδοι Προσομοίωσης  Προπτυχιακό ΣΤ Ελεύθερης Επιλογής  6
ST467     Ασφαλιστικά Μαθηματικά Προπτυχιακό ΣΤ Ελεύθερης Επιλογής  6
ST434      Γραμμικά Μοντέλα Προπτυχιακό  Ζ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό  6
ST435      Επιχειρησιακή Έρευνα  Προπτυχιακό  Ζ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό  6
ST436      Στοχαστικές Διαδικασίες  Προπτυχιακό  Ζ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό  6
ST462     Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
ST438     Θεωρία Δειγματοληψίας Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
ST437     Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδεομένων Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
ST463     Μη Παραμετρική Στατιστική Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
ST468     Στοχαστικά Μοντέλα Επιχειρησιακών Ερευνών Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
MCDA101     Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων Μεταπτυχιακό Α Κορμού στο ΠΜΣ MCDA και ΔΠΜΣ DDCDM 7.5
MCDA102     Ανάλυση Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση Μεταπτυχιακό Α Κορμού στο ΠΜΣ MCDA 7.5
MCDA103     Πιθανοτικά Μοντέλα με χρήση Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων Μεταπτυχιακό Β Κορμού στο ΠΜΣ MCDA και ΔΠΜΣ DDCDM 7.5
MCDA111     Εφαρμοσμένη Μπεϋσιανή Στατιστική και Προσομοίωση Μεταπτυχιακό Β Επιλογής στο ΠΜΣ MCDA και ΔΠΜΣ DDCDM  7.5
MCDA112     Ανάλυση Επιβίωσης και Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας Μεταπτυχιακό Β Επιλογής στο ΠΜΣ MCDA 7.5
MCDA113     Ανάλυση Χρονοσειρών Μεταπτυχιακό Β Επιλογής στο ΠΜΣ MCDA 7.5
MCDA114     Πολυμεταβλητή Αναλυτική Δεδομένων και Στατιστική Συμπερασματολογία Μεταπτυχιακό Β Επιλογής στο ΠΜΣ MCDA και ΔΠΜΣ DDCDM 7.5
ENS_C06     Στατιστική Μεθοδολογία Μεταπτυχιακό Β Κορμού στο ΔΠΜΣ "Περιβαλλοντικές Επιστήμες" 8
ENS_O06     Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση Μεταπτυχιακό Γ Επιλογής στο ΔΠΜΣ "Περιβαλλοντικές Επιστήμες" 6
PHA-A13     Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Προπτυχιακό Α Κορμού στο Τμήμα Φαρμακευτικής 4
      Γενικά Μαθηματικά - Βιοστατιστική Προπτυχιακό Α Κορμού στο Τμήμα Βιολογίας  8
MAS_246     Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Διαδικασίες Προπτυχιακό Δ Κορμού στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών 3
keyboard_arrow_up