Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών

Αποχωρήσαν και αφυπηρετήσαν ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος, μεταξύ του οποίου και οι τιμηθέντες από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την εξαιρετικά ευδόκιμη θητεία τους με τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή.

 • Αρτεμιάδης Νικόλαος (+) Αρτεμιάδης Νικόλαος (+)

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

 • Γούδας Κωνσταντίνος (+) Γούδας Κωνσταντίνος (+)

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

 • Δρόσσος Κωνσταντίνος Δρόσσος Κωνσταντίνος

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

  email cdrosso@math.upatras.gr
  web Προσωπική Σελίδα
 • Ζαγούρας Χαράλαμπος Ζαγούρας Χαράλαμπος

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

  class Βιογραφικό
 • Ηλιάδης Σταύρος Ηλιάδης Σταύρος

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

 • Καφούσιας Νικόλαος Καφούσιας Νικόλαος

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

  email nikaf@math.upatras.gr
  web Προσωπική Σελίδα
 • Κοτσιώλης Αθανάσιος Κοτσιώλης Αθανάσιος

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

  email cotsioli@math.upatras.gr
 • Μπούντης Αναστάσιος Μπούντης Αναστάσιος

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

  email tassosbountis@gmail.com
  web Προσωπική Σελίδα
  class Βιογραφικό
 • Παπαντωνίου Βασίλειος Παπαντωνίου Βασίλειος

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

  email bipapant@math.upatras.gr
 • Ρούσσας Γεώργιος Ρούσσας Γεώργιος

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

 • Σταμπάκης Ιωάννης Σταμπάκης Ιωάννης

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

 • Τσουμπελής Δημήτριος Τσουμπελής Δημήτριος

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

  email tsoubeli@math.upatras.gr
  web Προσωπική Σελίδα
 • Υφαντής Ευάγγελος (+) Υφαντής Ευάγγελος (+)

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

 • Φιλίππου Ανδρέας Φιλίππου Ανδρέας

  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών

  email professoranphilippou@gmail.com
  web Προσωπική Σελίδα


keyboard_arrow_up