Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών

Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, διακρίνονται σε τέσσερις βαθμίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες. Στο τμήμα μας αυτή τη στιγμή απασχολούνται 26 έμπειρα μέλη ΔΕΠ με μέσο όρο διδακτικής εμπειρίας τα 23 χρόνια και συνεχή ερευνητική παρουσία στο διεθνή χώρο της μαθηματικής επιστήμης. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Μαθηματικών διαθέτει συνολικά περί τις 1000 ερευνητικές δημοσιεύσεις και πάνω από 30000 αναφορές σε αυτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πολλά δε από τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν διδακτική εμπειρία σε αμερικάνικα και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια κι έχουν εμπλακεί σε σημαντικά ερευνητικά έργα.

 • Αλεβίζος Παναγιώτης Αλεβίζος Παναγιώτης

  Τομέας: Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής

  home Γραφείο 242, 2ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  phone +302610997272
  email alevizos@math.upatras.gr
 • Ζαφειρίδου Σοφία Ζαφειρίδου Σοφία

  Τομέας: Θεωρητικών Μαθηματικών

  home Γραφείο 146, 1ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  phone +302610997165
  email zafeirid@math.upatras.gr
 • Καραζέρης Παναγής Καραζέρης Παναγής

  Τομέας: Θεωρητικών Μαθηματικών

  home Γραφείο 123, 1ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  phone +302610997425
  email pkarazer@math.upatras.gr
 • Τσιάτας Γεώργιος Τσιάτας Γεώργιος

  Τομέας: Εφαρμοσμένης Ανάλυσης

  home Γραφείο 340, 3ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  phone +302610997491
  email gtsiatas@math.upatras.gr


keyboard_arrow_up