Ο τομέας ασχολείται ... Οι μεγάλες προκλήσεις στην επιστήμη ... Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας...
Διευθυντής: Ανδρέας Αρβανιτογεώργος

 

Εργαστήρια

  • Μαθηματικό Σπουδαστήριο
  • Εργαστήριο Μαθηματικής Παιδείας

 

Προσωπικό

Όνομα Βαθμίδα Email Τηλ. Γραφείο
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος Καθηγητής arvanito@math.upatras.gr 2610996740 316
Βάγια Βλάχου Καθηγήτρια vvlachou@math.upatras.gr  2610996775 319
Δημήτριος Γεωργίου Καθηγητής georgiou@math.upatras.gr 2610997404 117
Γεώργιος Ελευθεράκης Επίκουρος Καθηγητής gelefth@math.upatras.gr 2610996752 318
Σοφία Ζαφειρίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια zafeirid@math.upatras.gr 2610997165 146
Παναγής Καραζέρης Αναπληρωτής Καθηγητής  pkarazer@math.upatras.gr  2610997425 123
Ελένη Πετροπούλου Επιστημονική Συνεργάτης petro@math.upatras.gr 2610997166 356
Παύλος Τζερμιάς Καθηγητής tzermias@math.upatras.gr  2610997834 321

 

Προσφερόμενα Μαθήματα

Κωδικός Μάθημα Πρόγραμμα Εξάμηνο Κατηγορία ECTS
PM101 Αναλυτική Γεωμετρία Προπτυχιακό Α Κορμού 7
PM102 Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων Προπτυχιακό Α Κορμού 8
PM103 Απειροστικός Λογισμός Ι Προπτυχιακό Α Κορμού 8
PM104 Γραμμική Άλγεβρα Ι Προπτυχιακό Β Κορμού 8
PM105 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ Προπτυχιακό Β Κορμού 8
AM202 Πραγματική Ανάλυση Προπτυχιακό Δ Κορμού 8
PM207 Άλγεβρα Ι Προπτυχιακό Δ Κορμού 6
DI231 Ευκλείδια Γεωμετρία και η Διδασκαλία της Προπτυχιακό Δ Ελεύθερης Επιλογής 6
PM265 Θεωρία Αριθμών Προπτυχιακό Δ Ελεύθερης Επιλογής 6
PM308 Διαφορική Γεωμετρία Ι Προπτυχιακό Ε Κορμού 7
PM309 Μαθηματική Ανάλυση Προπτυχιακό Ε Κορμού 8
PM310 Μιγαδική Ανάλυση Προπτυχιακό ΣΤ Κορμού 6
PM332 Γενική Τοπολογία Προπτυχιακό ΣΤ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
PM231 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Προπτυχιακό ΣΤ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
DI362 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Προπτυχιακό ΣΤ Ελεύθερης Επιλογής 6
DI361 Μαθηματική Λογική Προπτυχιακό ΣΤ Ελεύθερης Επιλογής 6
DI363 Μάθηση και Διαμόρφωση της Μαθηματικής Γνώσης Προπτυχιακό ΣΤ Ελεύθερης Επιλογής 6
PM434 Άλγεβρα ΙΙ Προπτυχιακό Ζ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
PM436 Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης Προπτυχιακό Ζ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
PM462 Γενική Τοπολογία ΙΙ Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
PM435 Γεωμετρία Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
DI432 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
PM437 Θεωρία Συνόλων Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
DI463 Ιστορία των Μαθηματικών Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
PM463 Τανυστική Ανάλυση και Γεωμετρία Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
PM333 Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ Προπτυχιακό Η Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
PM438 Συναρτησιακή Ανάλυση: Χώροι & Τελεστές Προπτυχιακό Η Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
DI434 Επίλυση Προβλήματος Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
PM464 Στοιχεία Αντιμεταθετικής Άλγεβρας Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
DI465 Φυσικές Γλώσσες και Μαθηματικός Λόγος Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
PM465 Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
keyboard_arrow_up