Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


Μέλη ΔΕΠ Τομέα Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας

Όνομα Βαθμίδα               Email                                                                                                                                                    
Ιωάννης Δημητρίου Επίκουρος Καθηγητής               idimit@math.upatras.gr                                                                                                                                                    
Ευφροσύνη Μακρή Καθηγήτρια               makri@math.upatras.gr                                                                                                                                                    
Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής               costas@math.upatras.gr                                                                                                                                                    
Βιολέττα Πιπερίγκου Επίκουρος Καθηγήτρια               vpiperig@math.upatras.gr                                                                                                                                                    
Νικόλαος Τσάντας Καθηγητής               tsantas@upatras.gr                                                                                                                                                    

 
Μέλη ΔΕΠ Τομέα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής

Όνομα Βαθμίδα Email                                                                                                    
Παναγιώτης Αλεβίζος Αναπληρωτής Καθηγητής alevizos@math.upatras.gr                                                                                                    
Μιχαήλ Βραχάτης Καθηγητής vrahatis@math.upatras.gr                                                                                                    
Θεοδούλα Γράψα Καθηγήτρια grapsa@math.upatras.gr                                                                                                    
Δημήτριος Καββαδίας Επίκουρος Καθηγητής djk@math.upatras.gr                                                                                                    
Σωτήριος Κωτσιαντής Επίκουρος Καθηγητής sotos@math.upatras.gr                                                                                                    
Όμηρος Ράγγος Επίκουρος Καθηγητής ragos@math.upatras.gr                                                                                                    


Συνεργάτες του Προγράμματος

Όνομα     Βαθμίδα   Email                                                                                                    
Σταύρος Αδάμ     Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων   adamsp@upatras.gr                                                                                                    
Φίλιππος Αλεβίζος     Αφυπηρετήσαν μέλος ΔΕΠ Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών   philipos@math.upatras.gr                                                                                                    
Γεώργιος Ανδρουλάκης     Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών   gandroul@upatras.gr                                                                                                    
Βασιλική Καρυώτη     Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών   vaskar@upatras.gr                                                                                                    
Σόνια Μαλεφάκη     Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών   smalefaki@upatras.gr                                                                                                    
Πολυχρόνης Οικονόμου     Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών   peconom@upatras.gr                                                                                                     

 

Διοικητική Μέριμνα

Όνομα Ιδιότητα Email Αρμοδιότητες                                        
Χρυσή Κοκολογιαννάκη Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών chrykok@math.upatras.gr                                          
Θεοδούλα Γράψα Διευθύντρια Προγράμματος grapsa@math.upatras.gr                                          
Αριστέα Βασιλοπούλου Γραμματέας Τμήματος Μαθηματικών abasilop@math.upatras.gr                                          
Θεόδωρος Κολιόπουλος Γραμματεία ΠΜΣ ktheo@upatras.gr Διοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΣ                                        
Διονύσιος Ανυφαντής Υπολογιστικό Κέντρο dany@math.upatras.gr Τεχνική Υποστήριξη ΠΜΣ                                        
keyboard_arrow_up