Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καθώς επίσης και όλες οι λειτουργικές διαδικασίες του παρουσιάζονται αναλυτικά, σε έντυπη μορφή, στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τον Οδηγό Σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή (Adobe Acrobat - PDF) επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Τρέχον εκπαιδευτικό έτος

 

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών παλαιότερων ετών. Για κάθε προπτυχιακό φοιτητή του τμήματος ισχύει το πρόγραμμα σπουδών και οι προϋποθέσεις αποφοίτησης που περιγράφονται στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών του έτους εισαγωγής του μαζί με τις τυχόν μετέπειτα μεταβατικές διατάξεις. Για διευκόλυνση των παλαιότερων φοιτητών του τμήματος, διατίθενται εδώ, ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF), όλοι οι Οδηγοί Προπτυχιακών Σπουδών από το 1982.
 

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών


Παλαιότερα Προγράμματα Σπουδών

 

Παλαιά Προγράμματα Σπουδών

1999-2000 1998-1999 1997-1998 1996-1997 1995-1996                                                                                                                                                                    
1994-1995 1993-1994 1992-1993  1991-1992 1990-1991                                                                                                                                                                    
1989-1990  1988-1989  1987-1988  1986-1987  1985-1986                                                                                                                                                                     
1984-1985  1983-1984  1982-1983                                                                                                                                                                         
keyboard_arrow_up